Cord er ei gammal britisk og amerikansk måleining for volum, nytta som vedmål. 1 cord er ein 8 fot lang stabel, som er 4 fot høg og 4 fot brei, og vel 1,5 norsk famn. Cord har òg vorte nytta som mål for anna brensel. For kol var éin cord lik 26,5 hundredweight (cwt) eller 1346 kg.

Éin cord ved

Måleininga har ikkje vorte nytta i Storbritannia etter 1963.

Kjelder endre