Volum

mål på romleg utstrekking

Volum eller rommål er eit mål på romleg utstrekking. SI-eininga for volum er m3.

Ein målebeger kan nyttast til å måle volum

VolumformlarEndra

Vanlege formlar for volum:

Ein terning:
  (der s er sidelengda)
 
Eit rektangulært prisme:
  (lengd, breidd, høgd)
 
Ein rett sylinder:
  (r = radiusen til den runde flata, h = avstanden mellom dei runde flatane)


Ein sfære:
  (r = radiusen til sfæren)


Ein ellipsoide:
  (a, b, c = halvaksane til ellipsoiden)


Ein pyramide:
  (A = arealet til botnflata, h = høgda frå botnflata til apeks)


Ei kjegle (sirkelbasert pyramide):
  (r = radiusen til den runde botnflata, h = avstanden frå botnflata til toppen)


Ein tilfeldig prisme som har konstant tverrsnittareal langs høgda:
  (A = arealet til botnflata, h = høgda)


Ein vilkårleg figur (krev integralrekning):
  der h er tilfeldig dimensjon i figuren, og A(h) er arealet av ei flate vinkelrett på avstanden h beskrive som ein funksjon av posisjonen langs h. Dette vil virke for alle figurar (uansett om prisma er skeiv eller tversnittsarealet forandrar fasong).

Volummål: Andre SI-einingarEndra

Ei vanleg SI-eining for volum er liter, tusen liter er volumet til ein kubikkmeter (m3). Ein kubikkdesimeter (dm3) er ein liter og kubikkcentimeter (cm3) er det same som ein milliliter.

Sjå auEndra

Måleiningar for volum

BakgrunnsstoffEndra