Eksotisk kjerne

Ein eksotisk kjerne er ein atomkjerne der forholdet mellom talet på nøytron og talet på proton er mykje større eller mykje mindre enn i naturlege atomkjernar. Sidan denne typen atomkjernar er særs ustabile har dei kort levetid.

KjelderEndra