Ekstremvêret Dag

Ekstremvêret Dag var eit ekstremvêr som råka Aust-Finnmark 29. januar 1996. Det gav sterk storm i utsette kyst og fjordstrøk.

Dag var det tredje ekstremvêret som fekk namn i Noreg.

Sjå òg

endre