Ekstremvêret Gerd

Ekstremvêret Gerd var eit ekstremvêr som råka området frå Lindesnes til Oslofjorden og landområda innanfor 28. oktober 1996. Det gav vind opp i storm styrke med sterke vindkast.

Gerd var det fjerde og siste ekstremvêret i 1996.

Sjå òg

endre