Ekstremvêret Hauk

Ekstremvêret Hauk var eit ekstremvêr som råka Spitsbergen 14. januar 1997. Det gav vind opp i sterk storm og var det første av i alt fem ekstremvêr dette året.

Sjå òg endre