Ekvivalent i fysikk

Ekvivalent er eit omgrep som vert nytta i fysikken når to krefter eller to system av krefter fullstendig kan erstatte kvarandre og gje same verknad. Ein seier då at kreftene eller systema er ekvivalente. To energimengder av forskjellig slag er ekvivalente når dei direkte, eller gjennom andre energiformer, kan gå over i kvarandre.

KjelderEndra