Fysikk er vitskapen om den uorganiske naturen. Faget prøver å forstå naturlovane, korleis verda verkar. Fysikken dekker mellom anna korleis atom er bygde opp og korleis verdsrommet har og vil utvikla seg. Ordet kjem frå gresk φυσικός (physikos), som tyder «naturleg».

Elektriske spenningar og utveksling av energi er noko av det fysikkfaget tek for seg.

Til forskjell frå andre naturfag skil ein nokså skarpt mellom eksperimentell og teoretisk fysikk. Ein fysikar konsentrerer seg som regel om eitt av desse felta, i tillegg til at han spesialiserer seg på ein særskild type fysikk.

Retningar innan fysikkEndra

Kjende fysikararEndra