Elburz skogssteppe

Elburz skogssteppe er ein økoregion i Asia med tørre fjellområde, som bogar seg tusen kilometer sørover frå Kaspihavet og over det nordlege Iran frå grensa til Aserbajdsjan til nær grensa til Turkmenistan. Området dekkjer 63 300 km² og omfattar den sørlege og austlege fjellsida av Alborz, i tillegg til fjelltoppane. Den hyrkanske skogs-økoregionen, medn frodige, grøne fjellsider og sletter får fukt frå Kaspihavet, og dannar den nordlege grensa til denne økoregionen. Den store sentralpersiske ørkenbassenget dannar den sørlege grensa.

Damavand i Alborzfjella i Iran, det høgaste fjellet i Midtausten.

KjelderEndra