Ein elektrisk motor, elektromotor eller elmotor er ein transduser som omformar elektrisk energi til mekanisk energi. Elektriske motorar fungerer ved at ein elektrisk straum i eit magnetfelt skapar eit dreiemoment, eller lineær kraft, som set ein aksling i rørsle. Elektriske motorar kan grovt klassifiserast som likestraumsmotorar og vekselstraumsmotorar, med det finst mange ulike typar laga for ymse bruk.

Ein likestraumsmotor.
Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.