Elektronisk søppelpost

Elektronisk søppelpost er elektronisk masseutsending av meldingar, som til dømes e-post eller lynmeldingar, der avsendaren misbruker opne datanett til å spreie reklame, svindelbrev eller andre typar uønskte meldingar til mange nettbrukarar på éin gong.

Sjå ògEndra