Ope nett

Ope nett er eit langdistansenett (WAN) innan data som er basert på standardar. Dette gjer det mogeleg å kople saman ulike datanett i ulike føretak og organisasjonar. Kommunikasjon mellom forskjellige typar nett av denne typen vert kalla «internetting».

Fleire nett kan koplast saman til eit nytt nett og ein kan overføre filer og mange typar data fritt mellom dei. Av dei løysingane som finst for å kople saman opne nett er Internett den klart mest kjende og brukte.

KjelderEndra