Elektrostatisk felt

Eit elektrostatisk felt er eit elektrisk felt som ikkje endrar seg over tid og som er oppstått av elektriske ladningar som er i ro.

Det elektriske feltet i eit punkt E(r) er lik den negative gradienten til det elektriske potensialet Φ(r), eit skalarfelt ved same punktet:

der ∇ er gradienten. Elektrisk potensial Φ er definert av elektrisk potensial energi U per eining positiv ladning:

og den elektriske krafta er negativ på den potensielle energigradienten:

KjelderEndra