Eluvium

Eluviale danningar er forvitringsbergartar som ligg på opphavsstaden. Dei er sjeldne i Noreg, men i tropane kan eluviale danningar oppnå ein stor tjuuleik. Døme på eluviale danningar er lateritt og bauxitt.

KjelderEndra