Emeritus og emerita (frå latin: uttent) er vanlege nytta nemningar om mannlege (emeritus) og kvinnelege (emerita) professorar som har gått av frå stillinga ved eit universitet på grunn av høg alder, professor emeritus. Ofte er ein professor emeritus framleis i teneste på universitet ei tid framover, men då på eit lausare grunnlag enn tidlegare, men emeritus er inga offisiell stillingsnemning.

I somme høve vert nemningane òg nytta for andre pensjonerte tenestemenn med akademisk utdanning, framfor alt biskopar som har gått av, biskop emeritus.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.