Professor emeritus

Professor emeritus (av latin 'uttent') er ei nemning for ein professor som har avslutta sitt tilsettingsforhold ved ein lærestad, men som enno har ein fagleg tilknyting til lærestaden.

Ida Blom er professor emerita i kvinnehistorie ved Universitetet i Bergen
Foto: Nina Aldin Thune

Avgåtte professorer kan bruke tittelen professor emeritus (m), ev. professor emerita (f), sidan professortittelen ikkje berre er ein stillingstittel, men òg ein tittel som viser til ein fagkompetanse. Mange pensjonerte professor emeriti (pl.) har kontor på lærestaden og utgjer ein fagleg ressurs som kan utnyttast på ulikt vis.

Sjå òg endre