Eparki (av gresk eparkhia – «styring, påverknad») er ein kyrkjeleg administrativ inndeling i den ortodokse kyrkja. Grensene til eit eparki vert avgjord ved den heilage synoden (kyrkjemøte) med omsyn til administrativ inndeling av Russland. Eparkiet blir styrt av ein biskop, erkebiskop eller metropolitt i lag med ein eparkiforsamling og eit eparkiråd.

Kjelde Endra

Eparkhija på yandex.ru[daud lenkje]