Erg

måleining for energi

Erg er den grunnleggande energieininga i CGS-systemet. Namnet kjem frå greske ergon, som tyder «arbeid».[1]

  • 1 erg = 10−7 joule
  • 1 erg = 624.15 GeV = 6.2415 ×1011 eV
  • 1 erg = 1 dyn cm.

Kjelder

endre