Erstatning er eit økonomisk vederlag for påført tap eller skade. Det kan koma krav om erstatning i forhold der to partar har ein avtale (som ein kontrakt) som blir broten, i samband med forsikring, eller der ein person eller ei verksemd har objektivt ansvar for tap eller skader.

Kjelder endre

  Denne økonomiartikkelen som har med juss å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.