Trygding eller forsikring er ein avtale som er meint å tryggja ein person eller ei verksemd mot økonomisk tap ved uventa hendingar, som brann, skade, tjuveri og liknande. Det er ofte trygdelag eller forsikringsselskap som gjev trygding. Til det å teikna trygding har ein verba forsikra, trygda og assurera.

Kjelder

endre

«forsikring» i Store norske leksikon, snl.no.

  Denne økonomiartikkelen som har med juss å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.