Forsikring

Forsikring er ein avtale meint for å sikra ein person eller ei verksemd mot økonomisk tap ved uforutsette hendingar, som brann, skade, tjuveri og liknande. Det er ofte forsikringsselskap som gjev forsikringar. Det å forsikre kan ein også kalla trygde eller assurere.

KjelderEndra