Etablissementet syner generelt til ei dominerande gruppe eller ein elite som har makta eller autoriteten i ein nasjon eller ein organisasjon. Etablissementet kan vere ei lukka samfunnsgruppe som vel ut medlemmane sine eller spesifikke forskansa elitestrukturar, anten i regjering eller i særskilde institusjonar.

Eton College i England har utdanna nitten britiske statsministrar.

American Sociological Association seier at omgrepet ofte vert nytta av dei som demonstrerer mot ei lita gruppe som dominerer ein større organisasjon.[1] I røynda kan alle relativt små klassar eller grupper som har kontroll, kallast Etablissementet og dei som ikkje høyrer til Etablissementet kan kallast ein «framand».[2][3]

Kjelder endre

  1. Alan Barcan, Sociological theory and educational reality (1993) p. 150
  2. Elias, Norbert; Scotson, John L (1965). The Established and the Outsiders. OCLC 655412048. Mal:Page needed
  3. Elias, Norbert; Martins, Herminio; Whitley, Richard (1982). Scientific Establishments and Hierarchies. Dordrecht: Reidel. ISBN 978-90-277-1322-3.