Opna hovudmenyen

Etnografi (frå gresk ethnos, «folk», og grafein, «skrive») er nemninga på ein vitskapleg metode for å skildre og samanlikne ulike kulturar og samfunnstypar i verda, ofte gjennom bruk av feltstudium.

På 1900-talet skilde sosialantropologien seg ut frå etnografien og vart ein eigen vitskap.

Sjå ògEndra