Sjå òg Evie på Orknøyane

Evy, Evi eller Evie er ei kjæleform av Eva og namn som byrjar med E- eller Ev-, som Evelyn. «Eva» er eit opphavleg hebraisk namn som tyder 'liv' og er kjend frå Adam og Eva i Bibelen.

Evy var utbreidd i Sverige frå 1920- til 1940-talet.

Evy har svensk namnedag den 12. februar og norsk den 8. august.

Namneberarar endre