Eva er eit kvinnenamn. Namnet kjem av eit hebraisk namn frå Første Mosebok i Bibelen, Cawa. Namnet vart som omsett til Eva i den greske bibelomsetjinga (Septuaginta). Namnet kan koma frå det hebraiske omgrepet for liv, chai, men etymologien er uviss. I Bibelen går det fram at Eva var den første kvinna, slik Adam var den første mannen. Namnet Eva eller Evadotter kan nokre gonger verta bruka om alle kvinner.

Bruk av namnet Eva i Noreg
  • Over 20 000 kvinner har Eva som første førenamn.
  • Over 9 500 kvinner har Eva som einaste førenamn.

Kjende namneberarar

endre

I stadnamn

endre