Ex tunc er eit latinsk juridisk omgrep. Det betyr frå den gong, frå først av. Alternativet vil ofte vere ex nunc, som betyr frå no.

I kontraktsrett kan ein avtale vere ugyldig. Viss avtalen er ugyldig ex tunc, så legg ein til grunn at avtalen var ugyldig allereie i utgangspunktet, den var aldri gyldig, og har ingen rettssverknader. Avtalen blir i eit slikt tilfelle handsama som om den aldri hadde eksistert.

Kjelder endre

Sjå også endre

Ex nunc