Eydehavn er ein industristad i Arendal kommune i Agder, 10 km nordaust for Arendal by. Eydehavn er oppkalla etter industri- grunnleggjaren Sam Eyde. Han grunnla eit aluminiumsmelteverk og eit silisumkarbidverk på Eydehavn. Aluminiumsverket er no lagt ned. Det er òg silisiumkarbidverket, men det driv framleis med foredling av silisiumkarbid frå bedrifta i Lillesand, og utskiping til utlandet.

Eydehavn

Det er planlagt eit nytt kai-anlegg på Eydehavn som vil gje nytt næringsliv til Eydehavn, og ein ny veg med tunnel for transport til kai-anlegget.

Bakgrunnsstoff endre