Fellesforbundet

Fellesforbundet er eit fagforbund som organiserer arbeidarar i industri- og handverksbransjar. Fellesforbundet er med om lag 146 000 medlemer det nest største forbundet som er tilknytt LO, og det største i privat sektor.

Kjell Bjørndalen, mangeårig leiar i Fellesforbundet
Foto: Jarle Vines

Fellesforbundet vart danna i 1988 ved samanslåinga av Norsk Jern- og Metallarbeidarforbund, Norsk Bygningsindustriarbeidarforbund, Norsk Papirindustriarbeidarforbund, Norsk Skog- og Landarbeidarforbund og Bekledningsarbeidarforbundet. Norsk Grafisk Forbund slutta seg til i 2006, og Hotell- og restarantarbeidarforbundet i 2007.

Kjell Bjørndalen var leiar i Fellesforbundet frå 1991 til 2007. Arve Bakke er leiar frå 2007.

BakgrunnsstoffEndra