Ferjeleie

ein stad der ei ferje legg til for på- og avkøyring av kjøretøy
(Omdirigert frå Ferjestad)

Eit ferjeleie, ferjelægje, ferjestad eller ferjekai er ein stad der ei ferje legg til for på- og avkøyring av kjøretøy.

Sandvikvåg ferjeleie i 1977.

Kaianlegga er som regel utstyrt med ein ferjelem, som vert nytta av kjøretøya som køyrer ombord eller av ferja. Ferjelemmen kan hevast og senkast for å tilpassast flo og fjøre.

Somme ferjekaiar er tilpassa jernbaneferjer.

Salhus ferjekai er den einaste freda ferjekaien i Noreg.

Kjelder endre