Fideismen er ei retning innanfor teologien som hevdar at tru er overordna fornuft når det gjeld kunnskap om Gud. Visse retningar innanfor fideismen hevdar at fornuft er motsett av tru, andre hevdar at tru kjem før eller går utanfor fornuft og som derfor ikkje kan forståast gjennom den.

Blaise Pascal hevda at det ikkje gjekk an å argumentere for eller mot Guds eksistens og forfekta då heller religion som noko som var bra.

Spire Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.