Gå til side
neste side →
neste side →
neste side →

Opphavleg fil(1 239 × 1 752 pikslar, filstorleik: 576 KB, MIME-type: application/pdf, 31 sider)

Denne fila er frå Wikimedia Commons og kan verta nytta av andre prosjekt. Skildringa frå filskildringssida der er vist nedanfor.Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:


Skildring

Skildring
English: Supreme Court of Norway decision of 11 October 2021 in the matter of the Fosen Area windpower park
Dato
Kjelde https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2021/hoyesterett-sivil/hr-2021-1975-s/
Opphavsperson Supreme Court of Norway

Lisensiering:

Public domain Dette verket er offentleg eigedom av di lover, forskrifter, rettsavgjerder og andre vedtak av offentleg styresmakt er utan vern. Det same gjeld framlegg, utgreiingar og andre utsegner som gjeld offentleg styresmaktutøving, og er gjeve av offentleg styresmakt, offentleg utnemnt råd eller utval, eller utgjeve av det offentlege. Likeeins er offisiell omsetjing av slike tekstar utan vern.

Åndsverk som ikkje er skapte særskilt til bruk i slike dokument, og som det er sitert frå eller som er gjeve att i særskilt vedlegg, er ikkje offentleg eigendom. Det gjeld heller ikkje lyrikk, musikkverk eller kunstverk.
Dette er etter § 14 i den norske Åndsverklova.


English | norsk bokmål | norsk nynorsk | svenska | +/−

Bilettekstar

Skriv inn ei line med tekst som skildrar fila
Supreme Court of Norway decision in the so-called Fosen matter

Element som er med i denne fila

motiv

Filhistorikk

Klikk på dato/klokkeslett for å sjå fila slik ho var på det tidspunktet.

Dato/klokkeslettMiniatyrbileteOppløysingBrukarKommentar
gjeldande9. oktober 2023 kl. 21:11Miniatyrbilete av versjonen frå 9. oktober 2023 kl. 21:111 239 × 1 752, 31 sider (576 KB)AnnikdanceUploaded a work by Supreme Court of Norway from https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2021/hoyesterett-sivil/hr-2021-1975-s/ with UploadWizard

Den følgjande sida bruker denne fila:

Global filbruk

Desse andre wikiane nyttar fila:

Utvida informasjon