Finnmarkseiendommen

FeFo[1] eller Finnmarkseiendommen (nordsamisk Finnmárkkuopmodat) består av grunneigedommar i Finnmark som inntil 1. juni 2006 var statlege. Eigedommen har eit areal på om lag 44 000 km²; om lag 96 % av landarealet i Finnmark fylke.

Eigedommane vart overførte frå staten til Finnmarkseiendommen i 2005 ved lovvedtak i Finnmarkslova. Overføringa av eigedomsretten kom i kjølvatnet av det samepolitiske oppgjeret etter Alta-aksjonen.

Finnmarkseiendommen er leidd av eit styre på seks medlemmer; tre er valde av Sametinget, tre er valde av Fylkestinget i Finnmark. Hovudkontoret ligg i Lakselv. Dei viktigaste inntekskjeldene til eigedommen er tomtefeste, sal av grus og mineral, fallrettar og inntekter frå jakt og fiske.

Folk som er busette i ein kommune, har mellom anna rett til innlandsfiske med garn i kommunen, rett til sanking av egg og dun og rett til hogst av lauvskog til ved på Finnmarkseiendommen sitt land i heimkommunen. Dei som er busette i fylket, har m.a. rett til jakt og fiske med stong og handsnøre, plukking av molter og uttak av trevyrke til husflid på eigedommen.

NamnEndra

Forkortinga FeFo kjem frå dei første bokstavane i

  • Finnmarks-
  • -eiendommen
  • Finnmárkku-
  • opmodat

KjelderEndra

  1. Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark

BakgrunnsstoffEndra