Ein firedelsnote, på italiensk semiminima, er i musikknotasjon ein note som tilsvarar 1/4 (éin firedel) av verdet til ein heilnote. Med andre ord går det 4 firedelsnotar på den tida det tek å spele éin heilnote. Ein enkel firedelsnote er avbilda med hovud og hals (utan nokre faner festa til halsen).

Ein firedelsnote med halsen opp, ein med halsen ned og ein firedelspause til slutt.
Fire firedelsnotar.