Eit massiv eller fjellmassiv er eit større samanhengande fjellområde som består av bergartar som er meir motstandsdyktige mot erosjon eller som er heva ved forkastingar.

Montserrat-massivet

KjelderEndra