Flåvær skule ligg på holmen FlåværFlåvær i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Skulebygget vart røyst i 1929, etter at det hadde vorte flytta frå Berge. Tufta hadde tidlegare vore nytta til ein fiskarheim.

Flåvær skule vart lagd ned i 1961, men i 1981 vart den starta opp att med 1 elev. Han gjekk der til 1984, då skulen vart lagd ned for godt.