Fløan er ei grend i Skatval i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Fløan ligg nord i Skatval, og har om lag 30 fastbuande. Fløan kyrkje låg fram til 1800-talet på Fløan, og her stod Olav den Heilages skrin på 1500-talet, før helgenkongen vart flytta til Nidarosdomen. Fløan er eit kulturlandskap med sjø, jorde og skog. Garden Fløan er òg nemnd i soga om Kong Sigurd Jorsalfar, som tok kona til storbonden for ei natt.