Flakstadelva

elv i Hamar og Ringsaker

Flakstadelva er ei elv på Hedemarken i Innlandet. Ho kjem frå myrstrekningane ved Gråberget, renn i sørleg retning og dannar Nybusjøen. Frå her flyt ho mot sør under namnet av Lundsbekken, opptar fleire små tilløp. Aust for garden Gomsvea endar ho namn til Flakstadelva. Ho renn vidare med steile bredder fram til Bjørge. Frå her held ho fram mellom oppdyrka breidder til utløpet i Åkersvika i Mjøsa.

I deltaet, like aust for E6
Foto: Jan-Tore Egge

Ho er 10–12 m brei og kan vadast bortsett frå i flaumtida.

Spire Denne geografiartikkelen som har med Innlandet å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.