Flokk kan visa til:

  • Ei samling av individ, sjå òg flokkdyr
  • Ei gruppe av ein samlande idé eller liknande
  • Eit norrønt kvad utan stev

Kjelder endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.