Fluksjon i matematikk

Fluksjon er hos Isaac Newton namnet han nytta for den deriverte av ein funksjon y, og han vart vanlegvis skriven . Den uavhengige variabelen eller fluenten var vanleg i tida, fluksjonen vart derfor oppfatta som ein snøggleik. Terminologien til Newton vert stundom nytta i mekaniske problem, men elles er han avløyst av notasjonen til Gottfried Wilhelm Leibniz. Notasjonen er framleis vanleg i bruk for å syne tidsderivasjon (derivasjon med omsyn på tida).

Notasjonen til NewtonEndra

 
 

Sjå ògEndra

KjelderEndra