Eit fluksmeter er eit instrument for måling av magnetisk fluks. Det vert òg ofte nytta som nemning på instrument der ein måler flukstettleiken eller induksjonen direkte.

Kjelder endre

fluksmeter. (23.04.2009) I Store norske leksikon. Henta frå http://snl.no/fluksmeter