Flyktning

framand som vert forfulgt i sitt eige land

Ein flyktning er ein person som er på flukt.

Flyktningar under Bosniakrigen i 1993.
Foto: Mikhail Evstafiev

I Flyktningkonvensjonen av 1951 frå dei sameinte nasjonane er flyktningar definerte som nokon som har velgrunna frykt for forfølging med årsak i rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatting eller høyre til til ei bestemt sosial gruppe. Ein person som ikkje har kryssa ei internasjonal grense blir kalla ein internflyktning, og blir ikkje alltid teken med i flyktningeomgrepet.

Andre dokument gjev andre og tydelegare definisjonar, som OAU-konvensjonen av 1969 og Cartagena-erklæringa av 1984. Særleg er det tatt med at frykt for valdsbruk i krigssituasjonar gjev flyktningestatus. Det er òg venta at den nye norske utlendingsloven vil gje ein noko anna definisjon.

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Flyktning
  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.