Eit folkeeventyr er ein type eventyr som har vorte spreidd gjennom munnleg tradisjon og ikkje har nokon kjend forfattar. Dette skil folkeeventyret frå kunsteventyret.

Folkeeventyr byrjar ofte med fast frasar som «Det var ein gong...».

Sjå òg

endre