Folkehøgskolen Sørlandet

Folkehøgskolen Sørlandet er ein kristen folkehøgskoleBirkeland i Birkenes kommune i Agder fylke. Skulen tek årleg imot vel 120 elevar og er eigd av Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norges KFUK-KFUM.

Linjefag ved skulen er:

  • Barn og Ungdom
  • Bil og Mekk
  • Data Media
  • Fotball Plus
  • Globalt Fokus
  • Helse og Velvære
  • Internasjonal linje - Språk (International Course)
  • Multi Sport
  • Musikk Live

Historikk endre

Folkehøgskolen Sørlandet vart starta opp under namnet Sørlandets Kristelige Ungdomskole i 1912 av fire misjonsorganisasjonar, Indremisjonskretsene for Landsindremisjonen og Vestlandske indremisjonsforbund, Agder krets av Norges kristelige ungdomsforbund og Sørlandets kristelige ungdomsforening.

På 1970-talet skifta skulen namn til Birkeland Folkehøgskole og 1. januar 2010 endra skulen namnet til Folkehøgskolen Sørlandet.

Kjelde endre

Bakgrunnsstoff endre