Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon viser kva for allofonar som vert brukte i uttalen. I det internasjonale fonetiske alfabetet vert fonetisk transkripsjon markert med hakeparentes: [phark]

Sjå ògEndra