Eit forhold i matematikk mellom to tal kvotienten til tala. Forholdet mellom to kommensurable linjestykke er forholdet mellom kor mange gonger dei inneheld det felles målet sitt. Dersom linjestykka er inkommensurable (ikkje har felles mål), vert forholdet mellom dei definert ved ein grenseprosess, og vert eit irrasjonalt tal.

Forholdet mellom breidde og høgre på eit standard-definition fjernsyn.

Notasjon og terminologi endre

Forholdet til tala A og B kan uttrykkast slik:

  • forholdet mellom A og B
  • A er til B
  • A:B
  • A er eit rasjonalt tal som er kvotienten til A delt på B

Tala A og B vert stundom kalla ledd med A som føresetnad og B som følgje.

Kjelder endre