Eit felles mål er eit omgrep i matematikken. Eit linjestykke som finst ei heil mengd gonger i to rette linjestykke, vert sagt å vere eit felles mål for dei to linjestykka. To linjestykke som har felles mål vert sagt å vere kommensurable. Dersom dei ikkje har noko felles mål, er dei inkommensurable.

Til dømes er sidekanten s og diagonalen d i eit kvadrat inkommensurable, sidan

gjev at felles mål , som er eit irrasjonalt tal.

Kjelder endre