Brann

stor og øydeleggjande brann
For den bergenske fotballklubben, sjå Sportsklubben Brann.

Brann er det at noko brenn opp, at ein eld herjar. Døme kan vera skogbrann, brann i ein skog, eller bybrann i ein by. Brannmann er ei nemning på ein person som arbeider i brannvesenet med å sløkkja brannar. Til hjelp med å sløkkja brannar, nyttar brannvesenet seg gjerne av ein brannbil.

Brann i USA sin ambassade i Bagdad.
Skogbrann i Bitterroot National Forest i Montana, USA.

Sjå òg

endre