Fosfolipid er lipid danna frå éi eller fleire feittsyrer, eit molekyl feittsyrene er feste til (gjerne glyserol) og eit fosfat knytt til eit alkohol. Fosfolipid er viktige og talrike i sellemembranar.

Døme på eit fosfolipidmolekyl i ein sellemembran

Kjelder Endra

  • John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg og Lubert Stryer (2015). Biochemistry: A Short Course (3 utg.). W. H. Freeman & Company. s. 194.