Fotoelektromagnetisk effekt

Fotoelektromagnetisk effekt er danning av elektromotorisk spenning når ein halvleiar i eit magnetisk felt vert utsett for lysstråling. Det er ei form for halleffekt, sidan belysninga ved fotoelektrisk effekt produserer frie ladningsberarar i materialen.

KjelderEndra