Fotografregisteret

Fotografregisteret er ein del av Registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, og vart oppretta av Sekretariatet for fotoregistrering. Det er drive av Preus museum og Nasjonalbiblioteket.

I registret finn ein informasjon om ein rad norske fotografar og fotografar aktive i Noreg.

Bakgrunnsstoff endre