Fridomsgrad

Wikimedia-fleirtydingsside

Fridomsgrad er eit omgrep som vert nytta innan fleire vitskaplege felt.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.